Samorząd Uczniowski


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 Dnia 15 września 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszono piętnastu uczniów z klas VI-VII SP i III Gimnazjum. Do wyborów uprawnione były dzieci od klasy IV SP, każdy mógł oddać głos na jedną wybraną osobę.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA:

 

Po komisyjnym przeliczeniu i stwierdzeniu ważności głosów komisja stwierdziła, że w Zespole Szkół w Kocudzy w roku szkolnym 2018/2019 utworzył się nowy Samorząd Uczniowski w składzie :

 

Przewodniczący - Arkadiusz Kot

Sekretarz - Klaudia Wiatr

Skarbnik - - Alicja Szpot

 

Pozostałe osoby weszły w skład sekcji organizacyjnej i dekoracyjnej.
Nowemu zarządowi wraz z członkami samorządu gratulujemy i życzymy owocnej, twórczej pracy oraz ciekawych pomysłów.