Samorząd Uczniowski


 

 

Samorząd Uczniowski  w roku szk. 2020/2021 reprezentują:

 

Przewodnicząca - 

Zastępca            - 

Sekretarz           - 

Skarbnik             - 

 

Sekcja dekoracyjna -

 

Sekcja organizacyjna -

 

Poczet Sztandarowy -

 

 

Opiekunowie : p. Małgorzata Sędłak, p. Beata Szyszka i p. Magdalena Zaręba