Rekrutacja


[pobierz] 2.6 MB Informacja o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
[pobierz] 0.2 MB List Minister Edukacji do rodziców
[pobierz] 0.7 MB zarzadzenie-wojta-gminy-dzwola-rekrutacja-2019
Korytarz w naszej szkole
Korytarz w naszej szkole

Zasady rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum w Kocudzy  

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie szkoły
  • drogą elektroniczną na nasz adres e-mailowy

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o zapisanie dziecka do szkoły jest:

  • spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły,
  • wypełnienie przez rodziców kwestionariusza.

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  z   sekretariatem szkoły.

Pliki do pobrania

 

[pobierz] 0.1 MB Deklaracja do kontynuowania wych. przedszkolnego
[pobierz] 0.1 MB Podanie do przedszkola
[pobierz] 0.1 MB Podanie do szkoły podstawowej
[pobierz] 0.1 MB Rekrutacja do przedszkola
[pobierz] 0.1 MB Kryteria oceniania