Żyj zdrowo


Rok szkolny 2012/2013

 

Karta projektu edukacyjnego

 

Temat projektu: ŻYJ ZDROWO

 

Skład zespołu uczniowskiego: uczniowie klasy II gimnazjum

 

Opiekunowie zespołu:

 

Wiesława Małek
Maria Kulasza
Grażyna Papierz

 

Problem do rozwiązania w projekcie:

 

Jak należy postępować, by być zdrowym nastolatkiem?

Cel ogólny projektu:

 

Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

 

Cele szczegółowe projektu:

 

1. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

 

2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.

 

3. Rozpowszechnianie zasad zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym i lokalnym.

 

4. Rozwijanie aktywności fizycznej młodzieży.

 

5. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

 

6. Rozwijanie inwencji twórczej, samodzielności i kreatywności uczniów w opracowaniu i realizacji zadań projektu.

 

7. Możliwość prezentowania własnych umiejętności: plastycznych, informatycznych, aktorskich i organizacyjnych.

 

8. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, dzielenie się rolami i zadaniami.

 

9. Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

 

10. Integracja szkolnej grupy rówieśniczej.

 

11. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

 

12. Uczenie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

13. Kształcenie umiejętności:

 • słuchania opinii innych osób,
 • dyskutowania,
 • planowania działań,
 • podejmowania decyzji grupowych,
 • rozwijania konfliktów,
 • poszukiwania kompromisu.

 

14. Rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy z działu matematyki Ułamki zwykłe i dziesiętne i odkrywania zastosowań matematyki w życiu codziennym, a mianowicie:

 

 • działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 • przeliczania miar,
 • obliczania wartości kalorycznej menu na jeden dzień,
 • obliczania kosztu realizacji menu, szacowania
 • i zaokrąglania wyników.

 

Wykorzystanie źródła informacji.

 

1. Poszukiwanie informacji z różnych źródeł po sformułowaniu zadań szczegółowych przez uczniów:

 

 • głównym źródłem wiedzy są informacje pozyskiwane ze stron internetowych o tematyce zdrowego żywienia.

 

Czas realizacji projektu:

 

Od 15 września 2012 r. do 21marca 2013 r.

Co i kiedy zrobimy w ramach projektu?


1. Wykonanie gazetek tematycznych:

 

 • informacyjna o projekcie - do końca września 2012 r.
 • edukacyjna o tematyce prozdrowotnej w wyznaczonym miejscu na korytarzu - w trakcie realizacji projektu

 

2. Informowanie rodziców o działaniach podejmowanych w ramach realizacji projektu pt. Żyj zdrowo – na spotkaniu rodzicielskim w listopadzie 2012r.

 

3. Przedstawienie promujące zdrowy styl życia dla przedszkolaków i uczniów klas 0 - III grudzień 2012r.

 

4. Tworzenie zakładki do strony internetowej szkoły z realizacji projektu - od początku października 2012 r. do marca 2013 r.

 

5. Organizowanie wyjazdów rekreacyjno-sportowych - zdrowotnych p.h. Aktywnie spędzaj wolny czas:

 • rajd rowerowy na Porytowe Wzgórze
 • wyjazdy na basen – raz w tygodniu w miesiącach październik – listopad
 • wyjazd na lodowisko - luty 2013r.

 

6. Spotkanie z pielęgniarką szkolną - pogadanka na temat Wirus grypy (AH1N1) - do połowy października 2012 r.

 

7. Przeprowadzenie wśród uczniów gimnazjum ankiety o tematyce zdrowego sposobu żywienia - listopad 2013r.

 

8. Zorganizowanie Dnia owoca w szkole – październik 2013r.

 

9. Opracowanie menu na cały tydzień dla nastolatka zgodnego z zawartością kaloryczną poszczególnych składników. Obliczanie kosztów posiłków dla nastolatka na jeden dzień, porównanie cen w dwóch rożnych sklepach.

 

10. Organizacja Mikołajkowego Turnieju Sportowego w piłkę siatkową dla uczniów gimnazjum (styczeń 2013r.)

 

11. Organizacja Karnawałowych Rozgrywek Sportowych w piłkę nożną - 1 lutego 2013.

 

12. Organizacja Turniej Klas z okazji pierwszego Dnia Wiosny (21 marca 2013r.)

 

Podsumowanie realizacji projektu


1. Umieszczenie informacji na temat realizacji projektu na stronie internetowej szkoły - marzec 2013 r.

 

2. Podsumowanie działań związanych z projektem - Pierwszy Dzień Wiosny - 21 marca 2013r.

 

Forma prezentacji:

 

Broszury, plakaty, prezentacje multimedialne, zagadki, quizy, konkursy z nagrodami itp.

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Żyj zdrowo!”

 

Od września do marca roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół w Kocudzy realizowano projekt edukacyjny „Żyj zdrowo”. Projekt poznawczy obejmował klasę drugą gimnazjum.


Celem projektu było kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe zachowania, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne. Uczestnicy projektu korzystali z różnych źródeł informacji, w tym Internetu oraz ze zgromadzonych w bibliotece szkolnej lub we własnych zbiorach czasopism, książek, kaset wideo, płyt CD.


Zadania ujęte w projekcie uczniowie realizowali w trzech pięcioosobowych grupach. W obszarze działań praktycznych uczniowie pod kierunkiem nauczycieli (opiekunów projektu) uczestniczyli w przygotowaniu broszur, apeli, turniejów sportowych, rajdów, wyjazdów na basen i lodowisko czy organizacji Dnia Owoca.


Grupa pierwsza opracowała menu dla nastolatka na cały tydzień w postaci broszury
z zawartością kaloryczną danego składnika. Obliczyła koszty posiłków na jeden dzień, porównała ceny produktów w dwóch rożnych sklepach. Opracowane biuletyny udostępniła wychowawcom poszczególnych klas, którzy na godzinie z wychowawcą analizowali z młodzieżą opracowany materiał.


Grupa druga opracowała i przeprowadziła wśród młodzieży gimnazjalnej ankiety na temat sposobu odżywiania się nastolatków i o zdrowym stylu życia. Dokonała analizy wyników, opracowała je w arkuszu kalkulacyjnym i opublikowała na stronie internetowej szkoły.


Trzecia grupa przygotowała prezentację na temat zdrowego stylu życia.

Grupy uczestniczące w projekcie były zobowiązane do aktualizacji gazetki
na korytarzu szkolnym.


W ramach realizacji cały zespół klasowy wykonał następujące zadania:
Opracowanie gazetek tematycznych:

 • informacyjna o projekcie - do końca września 2012 r.
 • edukacyjna o tematyce prozdrowotnej na korytarzu - po jednej na semestr.

 

Organizacja różnych form aktywnego spędzania czasu:

 

 • Rajd rowerowy na Porytowe Wzgórze.

 

Dnia 18.09.2012r. uczniowie klasy II pod opieką pań: Marii Kulaszy i Wiesławy Małek uczestniczyli w rajdzie rowerowym na Porytowe Wzgórze, którego celem było aktywne spędzenie dnia w malowniczych plenerach Lasów Janowskich. W czasie wycieczki rowerowej uczniowie spożywali zdrową żywność: owoce, soki, warzywa oraz kanapki wegetariańskie. Zorganizowali w rozgrywki sportowe, zabawy oraz różnego rodzaju konkursy.

 

 • Wyjazdy na basen jeden raz w tygodniu w miesiącach październik – listopad.

 

Uczniowie pod okiem instruktora Józefa Osiewicza doskonalili style pływania, bawili się, grając w piłkę w wodzie i korzystali z różnych masaży wodnych.

 

 • Wycieczka do Zamościa na łyżwy pod Ratusz Wielki (24 stycznia) pod opieką wychowawców: pani Grażyny Papierz, Marii Kulaszy i pani Wiesławy Małek.

 

Uczniowie obejrzeli też wystawy malarstwa Marcina Kowalika - "Faza lustra" i Teresy Żebrowskiej - "Znaki czasu" w Biurze Wystaw Artystycznych, po czym odwiedzili ogród zoologiczny. Ostatnim punktem wycieczki był film w 3D pt. "Hobbit".

 

 • Udział w spotkaniu z pielęgniarką szkolną - pogadanka na temat „Wirus grypy (AH1N1)” na godzinie z wychowawcą.

 

Pani pielęgniarka zapoznała uczniów z najważniejszymi informacjami na temat grypy. Podała zalecenia głównego inspektora sanitarnego, które wskazywały na działania profilaktyczne. W czasie spotkania uzyskano odpowiedzi na pytania:

 1. Jak można zarazić się wirusem grypy?
 2. Czy to jest grypa, czy przeziębienie?
 3. Dlaczego grypa jest groźną chorobą ?
 4. Kto jest najbardziej narażony na powikłania ?
 5. Jak można „Zdążyć przed grypą”?
 6. Czy dzieci mogą być szczepione przeciw grypie?
 7. Każdy uczeń otrzymał ulotkę dotyczącą zakażeniom.

 

 • Organizacja w szkole „Dnia Owoca” - 10–11 października 2012r.

 

Przygotowanie kolorowej gazetki pod hasłem „Zawsze śpiewam, zawsze tańczę i jem przy tym pomarańcze” oraz zaaranżowanie atrakcyjnego stoiska jako formę promocji tej akcji.

 

 • Przygotowanie przedstawienia dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 0 – III pod hasłem „Dbaj o czystość i zdrowie” i zaprezentowanie go 23 listopada 2012r.


Gimnazjaliści w sposób humorystyczny przypomnieli dzieciom jak należy postępować, by być zdrowym. W inscenizacji pani doktor zalecała chorym pacjentom:

 • mądre uprawianie sportu,
 • gimnastykę każdego poranka,
 • spacer na dworze,
 • wietrzenie domu,
 • częste mycie rąk,
 • jedzenie owoców, soczystych, słodkich, polskich i egzotycznych,
 • witaminy A, B, C, D,
 • jedzenie warzyw świeżych i mytych,
 • sałatek różnych, zdrowych i sytych.

Przedstawienie urozmaiciły piosenki w wykonaniu dziewcząt pt.: „Witaminki”, „Dbaj
o zęby”, „Mydło lubi zabawę”, „Myję ręce przed jedzeniem”. Uczniowie przygotowali również quiz wiedzy o zdrowiu, zagadki oraz konkursy „rymowanki”, a także konkurs polegający na wyborze poprawnej odpowiedzi z trzech zaproponowanych przez prowadzących. Maluchy z wielkim zaangażowaniem i uwagą uczestniczyły w konkursach, a za każdą poprawną odpowiedź otrzymywały nagrodę w postaci owoca. Po zakończeniu akademii wszystkie dzieci zostały obdarowane owocami.

 

 • Organizacja Mikołajkowego Turnieju Sportowego w piłkę siatkową dla uczniów gimnazjum.

 

W rozgrywkach wzięły udział drużyny: "Elfów" z kl. I, "Bałwanów" z kl. II, "Mikołajów" z kl. IIIa, "Śnieżynek" z kl. IIIb w strojach, adekwatnych do nazwy zespołu.
W turnieju pojawił się sam św. Mikołaj w asyście swoich pomocników. Drużyny toczyły między sobą zacięte boje o zwycięstwo, a do walki zagrzewali niezawodni kibice.

 

 • Organizacja Karnawałowych Rozgrywek Sportowych w piłkę nożną - 1 lutego 2013.

 

Drużyny: Smerfów, Czarownic, Batmanów i Piratów reprezentowane przez uczniów z klas IV-VI rozegrali 4 mecze w piłkę nożną. Za zdobycie podium wręczono nagrody w postaci owoców.

 

 • Organizacja Turniej Klas z okazji pierwszego Dnia Wiosny.

 

Każda klasa wykonała następujące zadania:

 • zaprojektowanie stroju sportowego z elementami wiosny,
 • wykonanie plakatu reklamującego zdrowy styl życia,
 • przygotowanie sałatki wiosennej,
 • ułożenie piosenki o wiośnie,
 • turniej wiedzy o witaminach i minerałach,
 • rzut beretem na odległość,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna.

Podczas przerw między konkurencjami uczniowie klasy II przygotowali wspólne ćwiczenia i zabawy dla uczestników turnieju. W tym dniu również odbyło się zakończenie projektu, podczas którego każda grupa przedstawiła prace wykonane w trakcie realizacji projektu.

Podczas spotkań rodzicielskich o działaniach podejmowanych w ramach realizacji projektu „Żyj zdrowo” byli informowani rodzice.


Opis poszczególnych działań z realizacji projektu na bieżąco publikowano na stronie internetowej szkoły od początku października 2012 r. do marca 2013 r.


W celu uzyskania informacji dotyczące realizacji projektu opracowano ankietę ewaluacyjną skierowaną do losowo wybranych uczniów. Analiza ankiet pozwoliła stwierdzić nam że:
projekt był przygotowany w sposób interesujący, uczniowie czynnie i z entuzjazmem uczestniczyli w realizacji zadań projektu, nabyte wiadomości i umiejętności będą mogli praktycznie wykorzystać w życiu codziennym, w przyszłości uczniowie chętnie deklarują udział w takiej formie zajęć.


Uczniowie, biorąc udział w projekcie wykazali się wyjątkowym zdyscyplinowaniem
i odpowiedzialnością. Byli aktywni w podejmowaniu działań edukacyjnych, zarówno wobec innych uczniów, jak i swoich najbliższych.

 

Projekt dał uczniom możliwość wykazania się w sposób twórczy pod względem myślenia i działania, dzięki czemu stali się bardziej samodzielni i kreatywni w zdobywaniu wiedzy, umiejętności, nawyków czy selekcji informacji pozyskiwanych z różnorodnych źródeł.


Uwrażliwiał ich na kwestie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Praca metodą projektu pomagała także integrować młodzież, uczyła wspólnej pracy.


Spotkania uczestników projektu z koordynatorami odbywały się regularnie. W czasie ich trwania uczniowie przedstawiali stopień realizacji podjętych zadań. Jednocześnie nabywali wiadomości dotyczące zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety oraz elementów edukacji konsumenckiej. Wiadomości te opracowywali na bieżąco, wywieszali na gazetce szkolnej, informując szkolną społeczność o swoich poczynaniach.


Projekt został zakończony 20 marca 2013r. podczas Wiosennego Turnieju Klas.