Ziemia jest tylko jedna


Projekt ekologiczny
Projekt ekologiczny

Projekt ekologiczny

 

 

Cel główny:

Zmotywowanie uczniów do poznania i docenienia najważniejszych wartości lokalnej przyrody oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

 

Cele szczegółowe:

 

  • Kształtowanie postaw szacunku dla przyrody oraz zrozumienia założeń zrównoważonego rozwoju w bezpośrednich działaniach dla przyrody.

 

  • Samodzielna identyfikacja, obserwacja i wzbudzanie ciekawości poznawczej w stosunku do najważniejszych wartości lokalnego środowiska przyrodniczego.

 

  • Zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej.

 

  • Poszerzenie świadomości ekologicznej, dotyczącej segregacji śmieci i ich recyklingu.

 

  • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

 

Sposoby realizacji:

 

1. Prowadzenie zajęć związanych z tematyką ekologiczną.

 

2. Zorganizowanie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

 

3. Organizowanie wycieczek do:

 

  • oczyszczalni  ścieków;
  • Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie.

 

4. Udział w wykładach o tematyce związanej z ochroną środowiska.

 

5. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego „Przyroda w obiektywie” i wystawa fotografii.

 

6. Zorganizowanie konkursu na plakat.

 

Lp. 
Zadania  Termin realizacji  
1. Prowadzenie zajęć z biologii, geografii, chemii dotyczących tematyki związanych z ochroną środowiska przyrodniczego wg rozkładu materiału nauczania
2. Zbiórka baterii, makulatury i nakrętek  cały rok
 3. Udział w akcji: Sprzątanie świata  wrzesień
 4. Zorganizowanie wycieczki do janowskiej oczyszczalni ścieków  I semestr
 5. Zorganizowanie konkursu fotograficznego: Jesienna okolica w obiektywie 
i wystawa zdjęć
 październik - listopad
6.

Na zakupy z torbą ekologiczną - konkurs na wykonanie torby ekologicznej

 grudzień
 7. 
Zorganizowanie zajęć terenowych w PK Lasy Janowskie                                                                II semestr              
8. Zorganizowanie wykładów, prelekcji lub projekcji filmów o tematyce ekologicznej według harmonogramu
9. Zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej styczeń 2014

10.

Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. Ziemia jest tylko jedna

luty 2014
11. Przeprowadzenie ankiety zachowań proekologicznych marzec 2014
12. Obchody Dnia Ziemi- akademia, podsumowanie kwiecień 2014