Dziedzictwo kulturowe naszego regionu


 

Dziedzictwo kulturowe naszego regionu

 

W trakcie trwania projektu chcemy zbadać jakie jest dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Mamy poszukać miejsc, przedmiotów, postaci związanych z naszym terenem, które w jakiś sposób przyczyniły się do kultywowania tradycji w naszej okolicy.

 

Wykonamy prezentację multimedialną o naszej miejscowości Kocudza oraz miejscach zasługujących na poznanie.

 

Nasz region przybliżą nam różne wycieczki, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej i dziedzictwa kulturowego.

 

Efektem naszej pracy będzie zorganizowanie Izby Regionalnej w naszej szkole. Poza tym zorganizujemy wieczór poezji, weźmiemy udział w warsztatach na temat kultywowania tradycji i zwyczajów świątecznych, a także przedstawimy jasełka.

 

Przez cały czas trwania projektu będą wykonywane gazetki okolicznościowe.

 

Temat projektu:

 

Dziedzictwo kulturowe naszego regionu

 

Cele projektu:

 

· Wzbudzanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu.

· Opracowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej naszego regionu.

· Przygotowanie jasełek.

· Zapoznanie się z gwarą Kocudzy.

· Spotkanie z zespołem „ Jarzębina”.

· Udział w warsztatach dotyczących gwary ludowej i zwyczajów świątecznych

· Zorganizowanie Izby Regionalnej.

· Zorganizowanie wieczoru poezji.

· Praca ucznia w grupie i indywidualna.
· Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł.
· Przedstawianie efektów pracy własnej i grupowej.

Opiekunowie projektu: 

 

Opiekunami projektu są nauczyciele przedmiotów:

historii – Barbara Jargiło,

języka polskiego – Beata Kawalec

religii – Alina Cieliszak

 

Zadania opiekuna projektu:

 

 1. Omówienie celów projektu, harmonogramu działań i oczekiwanych rezultatów.
 2. Pomoc w wyłonieniu grup zadaniowych i liderów grup.
 3. Nadzorowanie przebiegu projektu.

 

Realizatorzy projektu:

 

Projekt realizowany będzie w klasie II b gimnazjum, w grupach 5-osobowych.

 

Czas realizacji projektu:

 

Październik – Czerwiec 2012

Harmonogram projektu
Harmonogram projektu

Formy wykonania projektu

 

Efektem końcowym projektu będzie wykonanie prezentacji multimedialnej  
o naszym regionie, zorganizowanie Izby Regionalnej, spotkanie  
z przedstawicielkami zespołu „ Jarzębina” z Kocudzy, ciekawymi ludźmi, udział  
w warsztatach dotyczących gwary ludowej, jasełka i odwiedzenie miejsc pamięci narodowych w czasie wycieczki.

 

ZADANIA DO PROJEKTU

 

1. Wykonanie prezentacji multimedialnej.

 

 • Krystian Buryta
 • Jan Wnuk
 • Łukasz Garbacz
 • Artur Kozik
 • Łukasz Zygmunt

 

Uczniowie mieli za zadanie zebrać wszystkie materiały dotyczące przebiegu projektu, m.in. zdjęcia , opis poszczególnych działań. Wszystkie te informacje zostały umieszczone w prezentacji multimedialnej, która została opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kocudzy.

 

2. Opracowanie albumu o Kocudzy

 

 • Patrycja Bielak
 • Gabriela Liwak
 • Kamila Małek
 • Agata Bąk
 • Gabriela Bielak

 

Zadaniem tej grupy było opracowanie i stworzenie albumu o Kocudzy. Zawiera on historię miejscowości, jej walory przyrodnicze, zwyczaje, obrzędy dawne i współczesne. Miejsca pamięci narodowej naszej najbliższej okolicy.

3. Uporządkowanie kapliczki przydrożnej.

 

 • Paulina Cieliszak
 • Joanna Bielak
 • Joanna Sokołowska
 • Milena Gilas
 • Aleksandra Butryn

 

Grupa dziewcząt podjęła się uporządkowania przydrożnej kapliczki. Zostały posadzone świeże kwiaty i przyozdobiono krzyż.

 

4. Zorganizowanie spotkania z zespołem Jarzębina.

 

 • Michał Rawski
 • Dawid Szpot
 • Rafał Dyjach
 • Marek Kaproń
 • Sylwester Dyjach

 

Dnia 22 marca 2012 roku grupa zaprosiła do szkoły zespół „Jarzębina” z Kocudzy. Członkinie zespołu poprowadziły z klasą II b warsztaty plastyczne, na których wykonane zostały pisanki wielkanocne. Przypomniały również o dawnych i współczesnych zwyczajach wielkanocnych z naszego regionu. Materiały na warsztaty przygotowali uczniowie odpowiedzialni za spotkanie. Na koniec Panie zaprezentowały kilka utworów okolicznych twórców.

W trakcie realizacji projektu były podejmowane także inne działania, które miały na celu przybliżenie uczniom naszego regionu.

 

 • W ramach tego w listopadzie 2011 roku opiekunowie projektu wraz z uczniami przygotowali akademię z okazji Święta Niepodległości.

 

 • W grudniu wszyscy uczniowie klasy II b wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Sandomierza i fabryki bombek choinkowych w Nowej Dębie.

 

 • Następnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowane zostały jasełka dla osób starszych i samotnych w Centrum Kulturalno-Sportowym im. E. Wojtasa w Kocudzy, które zostały także przedstawione w naszej szkole.

 

 • W marcu 2012 roku uczniowie odwiedzili Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, gdzie odbywała się wystawa wycinanki lubelskiej. Tego samego dnia byliśmy również w nowo otwartym muzeum przy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, naszym przewodnikiem był dziekan i kustosz janowskiego kościoła ksiądz dr Jacek Staszak.

 

Utworzenie Izby Regionalnej

 

Przez cały czas trwania projektu nasze działania były dokumentowane za pomocą zdjęć, które widnieją na tablicy przy Izbie Regionalnej.

 

Głównym celem jaki został osiągnięty było utworzenie na terenie Zespołu Szkół w Kocudzy Izby Regionalnej.

 

Eksponaty na wystawę były gromadzone w ciągu całego roku szkolnego przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

 

 

W zbiorach znalazły się m.in. dawne sprzęty gospodarstwa domowego, naczynia, meble, zabawki, obrazy, dokumenty, pieniądze, prasa i książki.

 

Na potrzeby izby wykonano niektóre meble( regał, kredens ), a także płotek zabezpieczający wystawę.