Zajęcia pozalekcyjne


Szkolne Koło Sportowe


W naszej szkole aktywnie działa Szkolne Koło Sportowe w ramach zajęć pozalekcyjnych. Celem zajęć jest popularyzowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwijanie sprawności fizycznej uczniów, a także przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych. Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego cieczą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. Biorą w nich udział chętni uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych - obejmujących szkołę podstawową. Zajęcia prowadzone są w formie gier zespołowych z różnych dyscyplin sportowych z przewagą piłki ręcznej.

Zajęcia prowadzą : p. Wiesława Małek i p. Józef Osiewicz


 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 

O naszej pracy

 

W ubiegłych latach prowadzone było koło plastyczne z młodzieżą starszą, obecnie na zajęcia uczęszczają uczniowie klas czwartych.

Warsztaty w zakresie malarstwa i rysunku urozmaicane są poprzez stosowanie różnych technik plastycznych. Przy dźwiękach nastrojowej muzyki  powstają „małe” dzieła malarskie i rysunkowe, rzeźby i niezwykłe kompozycje. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie wykonują zarówno prace studyjne, oparte na obserwacji, jak i obrazy abstrakcyjne mające źródło w ich wyobraźni. 

Uczestnikom zajęć plastycznych umożliwia się poznanie historii sztuki, twórczości wybranych malarzy z dziejów sztuki, wykorzystując slajdy i filmy oraz organizując wycieczki do galerii sztuki, muzeów i obiektów zabytkowych.

Młodzi artyści poznają tajniki malarstwa olejnego, biorąc udział w plenerach malarskich, które organizowane są na terenie naszej wsi. Wystawy prac poplenerowych prezentowane były na terenie szkoły, a cieszyły się szczególnym uznaniem wśród kolegów 
i koleżanek.

 Wytwory plastyczne uczniów najlepiej świadczą  o nabytych umiejętności na kółku plastycznym.

Uczestnictwo w zajęciach kółka plastycznego dzieci traktują jako wielką przygodę ze sztuką. W większości malują i rysują tylko dla siebie, dla własnej przyjemności, ale odkrywają się również osoby, które pragną być profesjonalnymi artystami, które marzą aby dalszą naukę kontynuować w liceach plastycznych.

 

Co skłoniło mnie do prowadzenia zajęć kółka plastycznego w naszej szkole?

 

Zajęcia pozalekcyjne w kołkach plastycznych pełnią ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży o zainteresowaniach artystycznych.  Pozwalają na organizację procesu twórczego w taki sposób, aby dzieci bez zahamowań  i stresów mogły rozwijać predyspozycje  w zakresie uzdolnień plastycznych.

 

Aby działalność koła plastycznego była efektywna i spełniała swoją rolę, należy pamiętać o:

  • systematyczności i rytmiczności zajęć,
  • unikaniu monotonności przez wprowadzanie nowych, ciekawych i oryginalnych zadań,
  • unikaniu powtórzeń tego, co dzieci już znają z klas młodszych.

 

Oprócz tych zasad ważne jest również zaplecze materiałowe, warunki pracy, przygotowanie   specjalistyczne nauczyciela oraz jego cechy osobowościowe.

Ważnym elementem osobowości dobrego opiekuna koła plastycznego jest jego wiedza  
i własne doświadczenia malarskie. Próby własne nauczyciela uczą go pokory i podziwu wobec każdego, choćby najmniejszego wysiłku twórczego.

Powyższe rozważania skłoniły mnie do podjęcia się prowadzenia zajęć kółka plastycznego dla uczniów naszej szkoły.

 

Opiekun koła plastycznego: Grażyna Papierz