Z kart Kroniki Szkoły


Okres przed założeniem szkoły

Autorem poniższych tekstów jest Pan Stefan Małyszek, który sprawował funkcję kierownika Szkoły Powszechnej w Kocudzy Dolnej w latach 1945 - 1950 lub 54 (brak kilku kart w kronice szkolnej). Z powodu braku kroniki starej do dn. 1.IX. 1945r. z powodu zagubienia lub zniszczenia kronikę tą od 1. IX. 1945r. napisał kierownik szkoły Małyszek Stefan, na podstawie posiadanych aktów szkoły i wiadomości zebranych ze środowiska.

 

Wieś Kocudza powinna nazywać się "Cudza Wieś", gdyż nazwa jej składa się z pierwszej części "Ko" (co znaczy po tatarsku wieś) i cudza. Z tej samej nazwy wynika, że wieś ma w sobie coś tatarskiego. (...) Z drugiej strony mowa ludności wskazuje na pochodzenie jej mazurskie. Rozumując ściślej, wypada wywnioskować, że ludność Kocudzy to mieszanina Mazurów z Tatarami o przewadze mazurskiej. (...) Do roku 1918 nie tylko we wsi nie było szkoły, ale wielu jej mieszkańców nie rozumiało znaczenia tego wyrazu. Charakterystyczną cechą było, że gdy władze, po pierwszej wojnie światowej, a właściwie przy końcu wojny, przybyły do Kocudzy w celu założenia szkoły, ludność szkoły nie chciała, nie wiedząc co to znaczy szkoła. Dopiero, po wyjaśnieniach chętnie zgodziła się.  

 

 

 

Rok szkolny 1917/18

Późną jesienią w 1917r. założona została szkoła w Kocudzy. Właściwie były to 3 szkoły, gdyż uczono w 3 miejscach Kocudzy, każda nauczycielka sama, jedna z nich nosiła tytuł kierowniczki. Kierowniczka nazywała się: Woźnicka Janina, nauczycielki: Gączowska Henryka i Kertzówna Maria. Liczba dzieci w szkole wynosiła 138, podzielona na 3 klasy: klasa I=74 dzieci, klasa II= 61, klasa III=3dzieci. Szkoła zajmowała 2 lokale w budynkach prywatnych u Derusia Jana cz. I i Góry Dominika cz. II. (...)

Rok szkolny 1919/20

14.11.2013

Lata szkolne 1920-24

Rok szkolny 1920/21