Rok szkolny 2013/2014


26.08.2015

Rok szkolny 2013/2014

21.05.2014

24.04.2014

Już w niedzielę Nasz Patron zostanie Świętym!

 
Kanonizacja Błogosławionych Jana Pawła II 
i Jana XXIII
to uroczystość religijna, która odbędzie się 27 kwietnia 2014r. w Watykanie, podczas której dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostaną ogłoszonymi świętymi Kościoła katolickiego.

05.03.2014

1 marca- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 
Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Żołnierze 
Dla których Ojczyzna to słowo najświętsze
Tak twardzi jak skała Żołnierze Wyklęci
Cześć ich pamięci!

  Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie,/ Zapomnij o mnie...

 słowa Adama Mickiewicza z „Dziadów cz. III” posłużyły jako motto akademii w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, która odbyła się 4marca 2014r. Od kilku już lat  przywracamy pamięć najtragiczniejszego pokolenia w dziejach polskiej historii. Pokolenia, któremu odebrano młodość, wiarę, marzenia… Marzyli o defiladzie w Alejach, a poszli czwórkami do łagrów, więzień, do bezimiennych dołów…

21.11.2013

                                                         "Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają,
                                                                                                       nie umiera." 

      Pani Dyrektor Bożenie Dubiel,
Gronu Nauczycielskiemu, Wychowankom, Pracownikom Administracji i Obsługi  
Zespołu Szkół w Kocudzy,którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, życzliwości, 
współczucia i duchowego wsparcia oraz uczestniczyli we mszy świętej 
i ceremonii pogrzebowej drogiego Męża,Ojca i Dziadzia - śp. Mariana Kowalika, 
za modlitwę, wieńce i kwiaty serdeczne Bóg zapłać składają: 

                                                                                 Żona, Córka, Zięć i Wnuczka.

14.11.2013

                       Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
                                                      w dniu 13 listopada 2013r. 

                                                                           ś.p.  

                                                          Mariana Kowalika  

               Wieloletniego Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy, 

                                  Nauczyciela, Wspaniałego Człowieka o wielkim sercu i umyśle.  

               To między innymi, dzięki Niemu pracujemy i uczymy się w pięknej, nowoczesnej szkole.  

                        Jego życzliwość i serdeczność wobec innych oraz rzadki dar zjednywania ludzi  

                                               czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.  

                                                                                   Cześć Jego Pamięci!  

28.10.2013

Ślubowanie i otrzęsiny klasy I gimnazjum

"My, uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum w Kocudzy, uroczyście ślubujemy dbać o honor i tradycje naszego gimnazjum, postępować zgodnie z nauką głoszoną przez Patrona naszej szkoły Jana Pawła II, wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem swej wiedzy i umoiejętności, dbać o honor i tradycję szkoły oraz współtworzyć jej autorytet, okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd mojej szkoły". 

10.10.2013

Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

 " Nie lękajcie się...", " Trwajcie mocni w wierze...". Te słowa Ojca Św. Jana Pawła II stają się w pewnym sensie refleksją XIII Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze, w której 10 października uczniowie kl. VI SP i kl. III gimnazjum pod opieką p. dyr. Bożeny Dubiel, p. Marii Kulaszy, p. Urszuli Kaproń i ks. proboszcza Jana Kardasia uczestniczyli. W spotkaniu wzięło udział ponad 17,5 tys. uczniów, studentów oraz nauczycieli i dyrektorów z 500 szkół, którym patronuje Ojciec Święty.