Pedagog szkolny


[pobierz] 0.1 MB Przykłady ćw.- percepcja wzrokowa i słuchowa i in
[pobierz] 0.1 MB Jak zorganizować dziecku prace w domu i ...
[pobierz] 0.1 MB Co-warto-wiedzieć-o-zdrowym-odżywianiu-dziecka


„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś,
a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
(Dawid Bly)

 

 

Pedagog szkolny:   mgr Monika Siwek

 

 

Godziny pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2019/2020


Poniedziałek:   8.55 -  9.40 / 11.55 - 12.40
Wtorek:            8.55 - 9.40 / 10.55 - 12.40
Środa:               8.55 - 10.35
Czwartek:        9.50 - 11.40
Piątek:              9.50 -1 0.35 / 11.55 - 12.40


 


Rola pedagoga w szkole


• Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel

   i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc.
• Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów i analizuje niepowodzenia.
• Wspiera uczniów w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych i osobistych.
• Współorganizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
• Prowadzi działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły.
• Zajmuje się działalnością profilaktyczną zgodna ze szkolnym programem profilaktyki.


Zadania te pedagog organizuje we współpracy:
• z nauczycielami,
• z domem rodzinnym,
• z instytucjami pozaszkolnymi działającymi na rzecz dzieci.

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:
• jesteś samotny,
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
• masz problemy rodzinne,
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
• masz ciekawe pomysły którymi chcesz się podzielić,
• przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


PAMIĘTAJ!
NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM.
PRZYJDŹ!
POSTARAM CI SIĘ POMÓC.
PAMIĘTAJ!!!

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.


Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
• masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić szukasz pomocy
ZAPRASZAM!


PEDAGOG SZKOLNY PROWADZI RÓWNIEŻ ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE


Czym są zajęcia rewalidacyjne?

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re-znów, validus-mocny. Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną: usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Celem tego typu zajęć nie jest wyrównywanie braków lecz stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Czym są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia takie organizuje się je dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksja rozwojową: w formie dysleksji, dysgrafii lub dysortografii bądź z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.

Dysleksja rozwojowa są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

 

Przyczyny zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

 

Objawy dysleksji rozwojowej specyficzne trudności w czytaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują dzieci tzw. „ryzyka dysleksji”:
* opóźniony rozwój mowy;
* mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania;
* wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem słów;
* trudności z różnicowaniem głosek podobnych;
* mylenie prawej i lewej ręki;
* trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji;
* trudności z opanowaniem poprawnego pisania.


 

 

„Sztuka motywacji i pozytywnego myślenia”- zajęcia z pedagogiem szkolnym w kl. V b
19 lutego w klasie V b odbyły się zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat : „Sztuka motywacji i pozytywnego myślenia”. Celem zajęć było ukazanie uczniom że najważniejszym elementem pozytywnego myślenia jest wiara we własne siły i możliwości, natomiast drugim niezbędnym czynnikiem jest wytrwałość. Wspólnie z uczniami wypełniliśmy test badający umiejętność uczenia się, który został przeanalizowany wspólnie z dziećmi. Ciąg dalszy zajęć zaplanowany jest na 25 lutego.
 


 


 

26 lutego w klasie V b odbyły się kolejne zajęcia z pedagogiem szkolnym. Ich celem było rozwijanie wśród uczniów umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron, analizowania ich . Wspólnie z uczniami wypełniliśmy test określający ich cechy charakteru, i szczegółowo je omówiliśmy. Rozmawialiśmy również na temat sposobów efektywnego uczenia się. Przeprowadziłam ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi, tym samym uświadamiając uczniom iż jest to nadrzędna rzecz w przyswajaniu nowych treści.