Pedagog szkolny„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś,
a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
(Dawid Bly)

 

 

Pedagog szkolny:   mgr Monika Siwek

 

 

Godziny pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2018/2019


Poniedziałek:   8.00-8.45 / 9.50 - 10.35
Wtorek:            8.00-8.45 / 10.55 -11.40
Środa:               8.00-8.45/ 9.50-10.35
Czwartek:                 10.55-11.40
Piątek:              8.00-8.45 / 9.50-11.40


 


Rola pedagoga w szkole


• Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel

   i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc.
• Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów i analizuje niepowodzenia.
• Wspiera uczniów w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych i osobistych.
• Współorganizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
• Prowadzi działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły.
• Zajmuje się działalnością profilaktyczną zgodna ze szkolnym programem profilaktyki.


Zadania te pedagog organizuje we współpracy:
• z nauczycielami,
• z domem rodzinnym,
• z instytucjami pozaszkolnymi działającymi na rzecz dzieci.

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:
• jesteś samotny,
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
• masz problemy rodzinne,
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
• masz ciekawe pomysły którymi chcesz się podzielić,
• przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


PAMIĘTAJ!
NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM.
PRZYJDŹ!
POSTARAM CI SIĘ POMÓC.
PAMIĘTAJ!!!

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.


Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
• masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić szukasz pomocy
ZAPRASZAM!


PEDAGOG SZKOLNY PROWADZI RÓWNIEŻ ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE


Czym są zajęcia rewalidacyjne?

• termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re-znów, validus-mocny. Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną: usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Celem tego typu zajęć nie jest wyrównywanie braków lecz stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Czym są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

• organizuje się je dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksja rozwojową: w formie dysleksji, dysgrafii lub dysortografii bądź z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.

Dysleksja rozwojowa są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Przyczyny zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Objawy dysleksji rozwojowejspecyficzne trudności w czytaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują dzieci tzw. „ryzyka dysleksji”:
 opóźniony rozwój mowy;
 mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania;
 wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem słów;
 trudności z różnicowaniem głosek podobnych;
 mylenie prawej i lewej ręki;
 trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji;
 trudności z opanowaniem poprawnego pisania.