O szkole


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kocudzy umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez atrakcyjny 
i nowatorski proces nauczania oraz rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. Absolwentom naszej szkoły pomagamy 
w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wyboru zawodu poprzez organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dwupiętrowy budynek szkoły z trawnikami, boiskami, parkingami oraz placem zabaw dla dzieci usytuowany jest na dużej działce. W szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji.

 

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Dodatkowym zabezpieczeniem jest monitoring wewnętrzny oraz system alarmowy. Sale lekcyjne w naszej szkole są odpowiednio przystosowane do rodzaju prowadzonych w nich zajęć. Znajdują się w nich pomoce dydaktyczne 
i różnego rodzaju plansze ułatwiające uczniom przyswajanie wiedzy z różnych przedmiotów. Wszyscy dbają o estetyczny wygląd swoich klasopracowni, przynosząc kwiaty, wykonując i aktualizując gazetki okolicznościowe. W każdej sali jest również kącik papieski poświęcony patronowi naszej szkoły.

Sala gimnastyczna w naszej szkole przystosowana jest do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, rozgrywek międzyszkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich
w siatkówkę, piłkę nożną i piłkę ręczną oraz tenisa stołowego. Odbywają się tutaj również akademie 
i uroczystości szkolne. W sali znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, balkon ze 160 miejscami siedzącymi, 24 prysznice, szatnie, dwie sale towarzyszące i wiele pomieszczeń dodatkowych.

 

Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe oraz dwie sale komputerowe z blisko 20 komputerami 
z dostępem do internetu, projektory multimedialne, drukarki i skanery.

Propagujemy zdrowy styl życia. Stołówka serwuje zdrowe posiłki oraz napoje. W szkolnym sklepiku można kupić zawsze sprawdzoną, świeżą żywność – codzienne dostawy. Autobusy i busy dowożą dzieci zamieszkujące poszczególne częci Kocudzy oraz dzieci ze Zdzisławic, Kaproni i Władysławowa. Przyjazny uczniom sekretariat szkoły zaopatrzony jest w ksero i telefon. Można tam uzyskać rzetelną informację oraz pobrać odpowiednie dokumenty.

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

 Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań 
i talentów.
Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych –  w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło matemtyczne, młodych fizyków, chór szkolny, sekcja taneczna i pływacka. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, dyskoteki oraz imprezy plenerowe.

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Młodzieży(...) jesteście przyszłością świata"

 - Jan Paweł II