My Słowianie. Kresy Wschodnie


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

PROJEKT EDUKACYJNY

 

„My Słowianie. Kresy Wschodnie”

 

Opiekunowie:

1. Magdalena Zaręba  -nauczyciel języka rosyjskiego
2. Beata Kawalec       -nauczyciel języka polskiego

 

Uczestnicy:

20 uczniów z klasy II gimnazjum

 

Czas realizacji:   15.11.2017-15.05.2018

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt edukacyjny „My Słowianie. Kresy wschodnie” obejmują działania, mające na celu przybliżyć młodzieży szkolnej znaczenie Kresów w historii państwa polskiego.
Kresy to niezliczone ślady polskości zachowane w architekturze, to mogiły przodków, wydarzenia historyczne, w tym bitwy oręża polskiego, także nostalgiczna pamięć pokoleń o ziemiach, które były chlubą Rzeczypospolitej.
Kresy stanowią temat twórczości lub są miejscem urodzenia i życia wielu wybitnych polskich pisarzy. Stanowią osnowę fabuły powieści. Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz i Eliza Orzeszkowa wzniosłymi słowami sławią piękno Kresów.
Dlatego, wobec takiej mnogości wydarzeń, śladów polskości, bliskich naszej ojczyźnie ludzkich biografii, warto włączyć Kresy w kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
W trakcie trwania projektu będziemy przybliżać Kresy poprzez zwiedzanie zabytków z nimi związanych, zapoznamy się z literaturą wybitnych pisarzy, zaprezentujemy tradycyjną dla wschodu kuchnię, wykonamy prezentację podsumowującą nasze działania. Przez cały czas trwania projektu będą wykonywane gazetki okolicznościowe.

 

CELE PROJEKTU

 

• Kształtowanie świadomości historycznej ucznia.
• Wzbudzanie postaw patriotycznych w oparciu o biografie wybitnych Polaków.
• Poznanie kultury, obyczajów, życia religijnego krajów zza wschodniej granicy.
• Wyrobienie nawyku świadomego i aktywnego uczestnictwa w imprezach szkolnych.
• Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i prezentacji swoich osiągnięć.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.


HARMONOGRAM DZIŁAŃ

 

1 Spotkanie organizacyjne. Przydział zadań. 16.11.2017
-spotkanie opiekunów z uczestnikami projektu
-zapoznanie z harmonogramem
-przydział zadań 


2. Wycieczka. Grudzień 2017 r.

-wycieczka do Przemyśla w celu zwiedzenia cerkwi i zapoznania się z życiem religijnym ludzi prawosławnych- Wszyscy uczestnicy projektu

 

3. Przygotowanie dań kuchni kresowej. Styczeń 2018 r.
- przygotowanie najbardziej znanych dań charakterystycznych dla kuchni wschodu
- częstowanie uczniów przygotowanymi posiłkami Wszyscy uczestnicy projektu

4 Zapoznanie z twórczością sławnych pisarzy. Marzec 2018.
-wybór i czytanie bajek, wierszy, fragmentów znanych dzieł pisarzy i poetów związanych z kresami 

5 Przeprowadzenie lekcji. Kwiecień 2018.
-przeprowadzenie przez uczestników lekcji na temat biografii osób, których groby znajdują się na cmentarzu w Wilnie i Ukrainie 

6 Wycieczka na podsumowanie projektu. Maj 2018.
-wycieczka w celu poszukiwania śladów polskości, tj. posiadłości magnackie, kościoły, herby miast, mogiły przodków.

7 Podsumowanie projektu -wystawa fotograficzna
-wspomnienia uczestników wycieczek
-prezentacja multimedialna Wszyscy uczestnicy projektu


 

Wycieczka do Przemyśla
Wycieczka do Przemyśla

      W ramach zakończenia projektu "My Słowianie. Kresy wschodnie" w grudniu 2017 roku nasza klasa wybrała się na wycieczkę do Przemyśla, miasta położonego blisko naszej wschodniej granicy, by zapoznać się z kulturą i religią Kresów Wschodnich. Wybraliśmy się m.in. do cerkwi, Zamku Kazimierzowskiego, Kopca Tatarskiego, Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzcicela i NMP, Muzeum Dzwonów i Fajek. Wycieczka pozwoliła  nam zapoznać się ze wschodnią kulturą, architekturą, religijnymi obyczajami i ciekawą historią Przemyśla.

                                                               Tekst : Iza Smagała, Zuzia Sneka i Ania Papierz