My dla Niepodległej


Cel główny:

 

Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży jako element przygotowania
do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Cele szczegółowe:

 1.  Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej,lokalnej
  i kulturowej.
 2.  Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
 3.  Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
 4.  Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.
 5.  Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 6.  Integracja całej społeczności szkolnej.

  Koordynatorzy projektu: Maryla Jargieło, Urszula Kaproń

  Działania:

  1. Wykonanie gazetek dotyczących 100-lecia odzyskania Niepodległości w klasach, dekoracja sal lekcyjnych - wychowawcy klas

  2. Dekoracja wejścia do szkoły -  G.Papierz, U. Kaproń
  3. Zasadzenie Drzewka Wolności -  B. Dubiel – dyrektor, M. Rutkowska – z-ca dyr.
  4. Zapoznanie uczniów przedszkola i klas 0-III z legendami dotyczącymi początku   
      państwa polskiego
  - B. Dubiel, G. Mazur, E. Pakuła, K. Góra, M. Kaproń

  5. Konkurs pięknego czytania legend i baśni polskich – kl. I-III. M. Jargieło, B. Dubiel,
      G. Mazur,M. Kaproń

  6. Konkurs – „100 kotylionów na 100–lecie Niepodległości” - B. Dubiel, G. Mazur,
      M. Kaproń

  7. W jaki sposób dziś wyrażamy nasz patriotyzm? – plastyczny konkurs międzyklasowy 
     - wychowawcy

  8. Śpiewamy i recytujemy dla Niepodległej - spotkanie pokoleń /wspólne śpiewanie 
    pieśni patriotycznych, czytanie wybranych utworów literackich, zaproszenie
    zespołów śpiewaczych z Kocudzy/  - U. Kaproń, M. Jargieło

  9. Rajd Niepodległości - W. Małek, G. Papierz, J. Osiewicz
  10. Szkolny Marsz Niepodległości - Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele, rodzice
  11. Walka o Niepodległą – konkurs historyczno-sportowy B. Jargiło, E. Niściór,
       W. Małek,
  J. Osiewicz

  12. Historia Polski na taśmie filmowej – spotkania z polskim filmem historycznym
      - U. Kaproń

  13. Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości -  L. Kotuła, G. Papierz
  14. Bal Niepodległościowy z kotylionami -  Samorząd Uczniowski, nauczyciele
  15. BohaterON - włącz historię – 100 kartek do Powstańców Warszawskich 
       - U. Kaproń

  16. Życzenia dla Niepodległej - publikacja życzeń na tablicy przy dyżurce
      - nauczyciele, rodzice, dziadkowie, uczniowie

  17. Łączy nas flaga – wykonanie z bibuły flag przez każdą klasę i  połączenie ich
     w całość podczas akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości
     - wychowawcy

  18. Lekcja historii z Grupą Artystyczną „Rekonstrukto” – „Ku Niepodległej”
      - opowieść o    tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę 
      -  B. Jargiło, wychowawcy

  19. Dzień Aktywności w klasie II pod hasłem „Wiem, co to znaczy być patriotą” 
     - B. Dubiel