Konkursy


Rok szkolny 2014/2015

 

"Pani Jesień" - konkurs plastyczny klas O-III

 

Piękna, złota jesień była inspiracją dla wielu ciekawych prac plastycznych wykonanych na szkolny konkurs plastyczny pt. "Pani Jesień". Uczniowie klas zerowych i klas edukacji wczesnoszkolnej wykazali się dużą pomysłowością i ciekawym podejściem do tematu. Jury oceniło 40 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Oceniając prace brano pod uwagę pomysł, różnorodność zastosowanych materiałów oraz estetykę wykonania. Nagrodzone prace będą zdobić korytarz szkolny. Mini galeria>>
Wyniki konkursu:
Kategoria: klasy O - I
I miejsce - kl. Oa
II miejsce - kl. Ib
III miejsce - kl. Ob i kl. Ia
Kategoria: klasy II i III
I miejsce - kl. III
II miejsce - kl. II


  Rok szkolny 2013/2014

 

III miejsce w Polsce dla Pawła Łacka!

 

W dniach 6-7-8 czerwca w Lublinie odbyły się eliminacje ogólnopolskie XXXVII Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Paweł Łacek z klasy VI w kategorii szkół podstawowych, zdobył III miejsce! Gratulujemy i dziękujemy Pawłowi, państwu Łackom - rodzicom Pawła oraz pani Wiesławie Małek.


VI Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem "DROGA DO ŚWIĘTOŚCI"

 

Konkurs piosenki pod hasłem „ Droga do świętości”
Do konkursu przystąpiło 20 uczestników w trzech kategoriach wiekowych, w których jury
w składzie:

przewodnicząca - Lidia Kotuła
sekretarz - Alina Cieliszak
członek - Wiesława Małek

przyznała poszczególne miejsca:
W kategorii klas I – III SP
I miejsce - Izabela Białek (SP Krzemień)
wyróżnienie – Wiktoria Świś i Jagoda Jargieło (SP Kocudza)
W kategorii klas IV – VI SP
I miejsce – Weronika Kufera (SP Kocudza)
II miejsce ex aequo - Natalia Kaproń (SP Dzwola) i Róża Sowa (SP Krzemień)
III miejsce ex aequo - Natalia Woźnica ( SP Krzemień) i Gabriela Góra (SP Kocudza)
wyróżnienie – Kamila Kufera (SP Kocudza)
W kategorii klas I – III gimnazjum
I miejsce ex aequo - Aleksandra Gębicz i Agnieszka Piecyk (PG Krzemień)
II miejsce - Natalia Smagała (PG Kocudza)
III miejsce – Wiktoria Sowa (PG Krzemień)

 


VI Konkurs Recytatorski
pod hasłem: Droga do świętości
Komisja konkursowa w składzie :
1. Urszula Kaproń – przewodnicząca
2. Maria Denis – członek
3. Beata Kawalec - członek
4. Magdalena Zaręba - członek
po wysłuchaniu 43 uczestników VI Konkursu Recytatorskiego w kategoriach :
• kl. I – III - 14 uczestników
• KL. IV – VI - 16 uczestników
• Kl. I – III G. - 13 uczestników
postanowiła przyznać nagrody dla następujących uczniów z poszczególnych grup wiekowych:
KLASY I - III
I miejsce:
1. Zuzanna Tomecka kl. III – SP w Krzemieniu
II miejsce:
1. Urszula Łacek kl. III – SP w Zdzisławicach
III miejsce:
1. Kinga Kiszka kl. I – SP w Dzwoli
Wyróżnienia
1. Marta Krzysztoń – kl. II - SP w Krzemieniu
2. Wiktor Papierz – kl. II – SP w Kocudzy
KLASY IV – VI
I miejsce:
1. Kamila Dubiel kl. VI – SP w Kocudzy
II miejsce:
1. Sylwia Dubiel – kl. VI - SP w Krzemieniu
2. Izabela Smagała – kl. IV - SP w Kocudzy
III miejsce:
1. Natalia Woźnica - kl. V - SP w Krzemieniu
2. Agata Małek - kl. V – SP w Kocudzy
Wyróżnienia
1. Izabela Jargiło – kl. V - SP w Dzwoli
2. Natalia Flis – kl. V - SP w Krzemieniu
KLASY I – III Gimnazjum
I miejsce:
1. Hubert Dubiel kl. III – PG w Kocudzy
II miejsce:
1. Michał Fiedorek – kl. III – PG w Krzemieniu
2. Wiktoria Portka – kl. II – PG w Kocudzy
III miejsce:
1. Gabriela Kozina – kl. I – PG w Dzwoli
2. Natalia Smagała – kl. I – PG w Kocudzy
Wyróżnienia
1. Lidia Małek - kl. I – PG w Dzwoli
2. Aleksandra Łukasik –kl. II - PG w Krzemieniu


 

Laureaci konkursu plastycznego

Do konkursu zgłoszono 42 uczestników w różnych kategoriach wiekowych. Jury oceniając prace brała pod uwagę następujące kryteria: dobór techniki, estetykę wykonania i walory artystyczne kotylionów papieskich. Wyniki konkursu:

Kategoria „O”
I miejsce - Karolina Rawska ZS w Kocudzy op. K. Góra
II miejsceJulia Papierz ZS w Kocudzy op. K. Góra
III  miejsceZuzanna Dycha ZS w Kocudzy op. K. Góra
Wyróżnienia:
Szymon Szydłowski SP w Zdzisławicach op. A. Daniłowicz, Martyna Wnuk ZS w Kocudzy op. K. Góra, Edyta Deruś ZS w Kocudzy op. K. Góra
W kategorii I-III SP
I miejsce ex aequo - Natalia Szpot kl. III ZS w Dzwoli op. E. Kapica i Klaudia Szuba kl. III ZS w Dzwoli op. E. Kapica
II miejsce ex aequo - Martyna Zaręba kl. II ZS w Kocudzy po. M. Rutkowska i Joanna Dyjach kl. II ZS w Krzemieniu op. B. Małek
III miejsce ex aequo - Maciej Kotrybała kl. III SP w Zdzisławicach op. G. Bąk i Łucja Zygmunt kl. I ZS w Kocudzy op. G. Mazur
Wyróżnienia:
Karolina Tomecka kl. II ZS w Krzemieniu op. B. Małek, Zuzanna Tomecka kl. III ZS w Krzemieniu op. T. Rząd, Wiktoria Łukasik kl. I ZS w Kocudzy op. G. Mazur, Krzysztof Kufera kl. I ZS w Kocudzy op. G. Mazur, Julia Rawska kl. I ZS w Kocudzy op. G. Mazur, Amelia Wojciechowska kl. I ZS w Kocudzy op. G. Mazur, Agata Flis kl. III ZS w Dzwoli op. E. Kapica, Amelia Karczmarzyk kl. II ZS w Kocudzy op. M. Rutkowska, Angelika Osieł kl. II ZS w Kocudzy op. M. Rutkowska, Dominik Świś kl. III ZS w Kocudzy op. M. Kaproń, Patrycja Gajur kl. II ZS w Kocudzy op. M. Rutkowska
W kategorii IV-VI SP
I miejsce ex aequo - Ewelina Dyjach kl. VI ZS w Kocudzy op. G. Papierz i Natalia Woźnica kl. V ZS w Krzemieniu op. S. Latos
II miejsce ex aequo - Weronika Kufera kl. V ZS w Kocudzy op. G. Papierz i Natalia Osiewicz kl. VI ZS w Kocudzy op. G. Papierz
III miejsce ex aequo - Kamila Kufera kl. IV ZS w Kocudzy op. G. Papierz i Natalia Kaproń kl. V ZS w Dzwoli op. T. Jaszek
Wyróżnienia:
Natalia Tynek kl. V ZS w Kocudzy op. G. Papierz, Aleksandra Dyjach kl. V ZS w Dzwoli op. T. Jaszek, Natalia Dycha kl. VI ZS w Kocudzy op. G. Papierz, Konrad Szumski kl. IV ZS w Kocudzy op. G. Papierz
W kategorii I-III G
I miejsce ex aequo - Aleksandra Myszak kl. II ZS w Krzemieniu op. S. Latos i Aneta Pietrzyk kl. II ZS w Krzemieniu op. S. Latos
II miejsce ex aequo - Agata Bielak kl. II ZS w Kocudzy op. G. Papierz i Natalia Buczyńska kl. I ZS w Dzwoli op. T. Jaszek
III miejsce ex aequo - Magdalena Oleszko kl. I ZS w Kocudzy op. G. Papierz i Weronika Sowa kl. II ZS w Kocudzy op. G. Papierz
Wyróżnienia:
Aleksandra Jaszek kl. I ZS w Kocudzy op. G. Papierz, Dominika Góra kl. I ZS w Kocudzy op. G. Papierz, Julia Flis kl. I ZS w Dzwoli op. T. Jaszek

 


 

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II

 

Dnia 5 kwietnia 2014 roku w Mściowie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II. Patronat nad tą inicjatywą objął Jego Ekscelencja ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Wójt Gminy Dwikozy oraz jako patron medialny Gość Niedzielny. Do konkursu zaproszono szkoły podstawowe im. Jana Pawła II z Diecezji Sandomierskiej oraz szkoły z województwa świętokrzyskiego; w sumie zgłosiło się 14 placówek.
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Izabela Smagała z kl. IV oraz Kamila Dubiel z kl. VI. Wzięły udział w konkursie, zdobywając I miejsca w swoich kategoriach wiekowych, pokonując kilkunastu konkurentów w każdej z grup. Uczennice przygotowywała pani Beata Kawalec oraz pani Maryla Jargieło.

Serdecznie gratulujemy dziewczynkom i życzymy kolejnych sukcesów w konkursach recytatorskich.

 


 

Konkurs biblijny "Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie"

 

27 marca odbył się w naszej szkole konkurs biblijny "Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie". Uczniowie ze szkoły podstawowej wykazali się znajomością treści listów do Galatów, Filipian i Efezjan.

 

Oto wyniki:                                            
Szkoła Podstawowa
I miejsce - Magdalena Wnuk kl. Vb

II miejsce - Natalia Osiewicz kl. VI

III miejsce - Weronika Kufera kl. Va

Gimnazjum

I miejsce - Sebastian Dyjach kl. II

II miejsce - Jacek Wnuk kl. II

III miejsce - Agata Bielak kl. II


 

Konkurs na plakat reklamujący ROK CZYTELNIKA rozstrzygnięty !!!

 

Grupa wiekowa I
I miejsce : Miłosz Jargieło kl. III
II miejsce : Jagoda Jargieło kl. I
III miejsce: Wiktoria Świś kl. I

 

Wyróżnienia:
1. Gabriela Bielak kl. III
2. Amelia Karczmarzyk kl. II
3. Agata Rawska kl. I
4. Wiktoria Łukasik kl. I
5. Małgorzata Bielak kl. II

 

Grupa wiekowa II
I miejsce : Dorota Pachuta kl. III G i Ewelina Dyjach kl. VI
II miejsce : Michał Jargieło kl. II G i Iza Oleszek kl. III G
III miejsce: Natalia Jargiło kl. III G i Michał Bielak kl. VI
IV miejsce: Weronika Sowa kl. II G i Dominika Rawska kl. III G
V miejsce : Paulina Małek kl. III G i Agata Góra kl. VI
VI miejsce: Sebastian Świś kl. II G i Klaudia Szpot kl. VI

 

Wyróżnienia:

 1. Beata Kaproń kl. III G
 2. Natalia Osiewicz kl. VI
 3. Agata Rawska kl. VI
 4. Kamila Dubiel kl. VI
 5. Julia Jachim kl. VI
 6. Karolina Oleszko kl. II G
 7. Dominika Bielak kl. II G
 8. Natalia Dycha kl. VI

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na plakat

 

reklamujący Rok Czytelnika.

 

( szczegóły w bibliotece lub u. p. G. Papierz )

 

 

Wszystkich chętnych zapraszamy!!!

 

Organizatorzy: p. Maryla Jargieło i p. Grażyna Papierz

 


 

 

Konkurs pod hasłem: Wyrecytuj lub wyśpiewaj Tuwima - rozstrzygnięty!!!

 

Cele Konkursu:

 • uczczenie Roku Juliana Tuwima,
 • popularyzacja  twórczości poety,
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie wrażliwości, interpretacji, zdolności,
 • wspólna radosna praca i zabawa.

 

 Wyniki:

 

Lista osób nagrodzonych w konkursie bibliotecznym na ilustrację do wiersza J. Tuwima

 

I miejsce - Angelika Osieł kl. II

I miejsce - Aleksandra Niściór kl. III

II miejsce - Łucja Dyjach kl. II

II miejsce - Julia Bielecka kl. III

III miejsce - Izabela Kusz kl. III

III miejsce - Miłosz Jargieło kl. III

IVmiejsce - Paweł Malec kl. III

IVmiejsce - Jagoda Jargieło kl. I

Vmiejsce - Dominika Bielak kl. I

Vmiejsce - Dominika Dyjach kl. II

 

Wyróżnienia

 

Damian Kusz (kl. I), Arkadiusz Majdyło, Wiktor Papierz, Kinga Osiewicz, Małgorzata Bielak, Amelia Karczmarzyk (kl. II), Paweł Bielak, Gabriela Bielak, Krzysztof Papierz, Julia Szumska, Bartłomiej Góra 
(kl. III).

 

 Kategoria: Przedstawienie sceniczne wiersza dla dzieci

 

I miejsce - Radosław Papierz, Jakub Małek, Tomasz Malec, Mariusz Cieliszak, Krystian Jarmuł, Krzysztof Malec z klasy Va - "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci"

II miejsce - Natalia Szpakowska, Gabriela Góra Agata Małek z klasy Va - "Murzynek Bambo"

IIImiejsce - Natalia Tynek, Wiktoria Sokołowska, Wileta Habza, Magdalena Wnuk, Diana Dycha, Oliwia Myszak, Łukasz Pecka z klasy Vb -"Zosia Samosia"

 

Wyróżnienia: Weronika Kufera, Wojciech Pachuta z kl. Va, Izabela Smagała kl. IV

 

Kategoria: Recytacja kl. VI i I gimnazjum

 

I miejsce - Kamila Dubiel kl. VI - "Chrystusie"

II miejsce - Natalia Smagała kl. I gim. - "Przy okrągłym stole"

III miejsce - Krystian Szumski kl. I gim. - "Nauka"

 

Kategoria: Klasy II i III gimnazjum

 

I miejsce – Hubert Dubiel „ Pogrzeb prezydenta Narutowicza” – kl. III

II miejsce – Dorota Pachuta  „ Ojczyzna” – kl. III

III miejsce – Weronika Sowa „ Berlin 1913” – kl. II

 

Kategoria:Wykonanie piosenki z tekstem Tuwima

 

Nagroda dla: Gabrieli Kaproń i Pauliny Małek za „ Piosenkę umarłego” do muzyki przeboju Euro 2012  „Koko koko Euro spoko” zespołu „ Jarzębina”.

 

 


 

Ilustracje do wierszy J. Tuwima
Ilustracje do wierszy J. Tuwima

Konkurs Świątecznej Kartki

 

Wszystkie  kartki o tematyce bożonarodzeniowej, wykonane przez uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI  i gimnazjum w Kocudzy, wezmą udział w Konkursie Świątecznej Kartki orgaznizowanym przez naszą szkołę. Swoje kompozycje możecie oglądać, już od jutra, na korytarzu szkolnym obok galerii fotografii. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w czasie wigilii klasowych. Życzymy powodzenia!

 

Wyniki konkursu:

Szkoła podstawowa:                                                                          Gimnazjum:

I miejsce                 - Agata Rawska kl. VI                               - Sebastian Swiś kl. II               

II miejsce               - Kamila Kufera kl. Va                             - Karolina Oleszko kl. II

III miejsce             - Bartłomiej Kotrybała kl. Vb             - Weronika Wnuk kl. III

 Wyróżnienie        - Natalia Szpakowska kl. Va                 - Krystian Szumski kl. I

 


 

Anielski konkurs

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Anioły – muśnięcie skrzydeł".

Adresatami konkursu są dzieci z klas I-III i IV-VI oraz młodzież z gimnazjum ucząca się w naszej szkole. Każdy kto ma ochotę wykonać pracę plastyczną związaną z motywem przewodnim – Aniołem i tak współtworzyć magię Świąt Bożego Narodzenia oraz pokazać swoje zdolności artystyczne, może wziąć udział w konkursie! Anioły mogą być wiszace, stojące, a nawet latające. Technika jest dowolna, liczy sie efekt! Prace należy złożyć na ręce organizatorów do 10 grudnia.

 

Organizatorzy: p. Bożena Dubiel i p. Grażyna Papierz

 

Wyniki konkursu:

Najładniejsze anioły, które zostały wyróżnione i nagrodzone wykonali następujący uczniowie: Krzysio Papierz kl. III sp, Julia Bielecka kl. III sp, Jakub Góra kl III sp, Rafał Bielak kl. VI, Dominika Bielak kl. II gim., Wiktoria Portka kl. II gim., Magda Oleszko kl. I gim., Karolina Oleszko kl. II gim., Aleksandra Gębicz kl. I gim.

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

 


 

 

 

Wyrecytuj, wyśpiewaj  Tuwima”

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursach „Wyrecytuj, wyśpiewaj  Tuwima”.
Konkursy przeprowadzone zostaną w 3 kategoriach :

 • Konkurs rysunkowy dla kl. I-III na ilustrację dowolnego wiersza J. Tuwima
 • Sceniczne przedstawienie wiersza dla dzieci autorstwa J. Tuwima – kl. IV-V
 • Recytacja lub interpretacja muzyczna wybranego utworu J. Tuwima - kl. VI i I-III Gimnazjum

Druki zgłoszenia udziału do konkursu należy pobrać u p. Urszuli Kaproń lub w bibliotece.
Wypełnione zgłoszenia należy złożyć do 30.11.2013 r. do biblioteki szkolnej.


ZAPRASZAMY !!!

Organizatorzy: p. Urszula Kaproń i p. Maryla Jargieło

Terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014

 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2013/2014 będą dostępne na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Lublinie www.kuratorium.lublin.pl