Figury przydrożne w Kocudzy


Fotografie oraz opisy krzyży i kapliczek wykonali i opracowali państwo

 Tadeusza i Marian Kowalik, nauczyciele szkoły.

 

     Nieodłącznymi elementami krajobrazu naszej miejscowości są kapliczki i krzyże przydrożne - niemi świadkowie ludzkich dramatów, dziejów tej ziemi.


    Niektóre maleńkie, skromne, inne bogate, górujące nad zabudowaniami, stoją co kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście metrów od siebie - świadectwa głębokiej wiary ludzi - fundowane Jezusowi, Świętej Rodzinie, Matce Najświętszej, świętym w podzięce za ocalone życie, przywrócone zdrowie, czy inne, Bogu tylko wiadome, otrzymane łaski.

 

Tylko Bóg Jedyny wie, "Przydrożny, stary, Krzyżu, ile w sobie tajemnic kryjesz..."