* Moje dziecko idzie do szkoły


Program edukacyjny :Moje dziecko idzie do szkoły". Rok szk. 2015/16

 

            Rozpoczęcie nauki szkolnej jest dla dziecka momentem bardzo ważnym,
a zarazem trudnym. Dla dziecka i jego rodziców wszystko jest nowe – nowe środowisko, obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia.

          We wrześniu 2015 r. uczniowie klas pierwszych dołączyły do udziału w programie „Moje dziecko idzie do szkoły”, którego partnerem jest Hochland Polska. Jest to program wsparcia edukacji uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich rodziców, w zakresie zdrowego jedzenia i propagujący między innymi spożywanie przez pierwszoklasistów wartościowych śniadań i innych posiłków w ciągu dnia. Realizacja programu pozwala na zwrócenie uwagi rodziców na istotne sprawy dotyczące zdrowia ich dzieci i przyczynia się do poszerzenia wiedzy rodziców i podniesienia ich świadomości prozdrowotnej.
          W ramach tego programu rodzice pierwszoklasistów otrzymali broszurki zawierające następujące zagadnienia:
- co zrobić, aby dziecko cieszyło się, że idzie do szkoły
- żywienie dziecka w wieku szkolnym
- śniadanie to podstawa
- przygotowując posiłki pamiętamy o przestrzeganiu zasad higieny
- prawidłowe oświetlenie miejsca pracy ucznia
- prawidłowy rozwój mowy u dziecka
- zdrowie psychiczne dziecka
- prawidłowa postawa ciała
- środowisko szkolne, rozkład zajęć lekcyjnych
- dziecko ma prawo do czystego powietrza wokół siebie
- bezpieczeństwo dziecka

                Uczniowie klas pierwszych otrzymali kartę pracy na zajęcia edukacyjne ,,Wiem jak dbać o zdrowie”, na którą złożyły się następujące zagadnienia:

- myję ręce przed jedzeniem,
- jem pierwsze śniadanie w domu i drugie w szkole,
- myję zęby przynajmniej dwa razy dziennie,
- moje miejsce do odrabiania lekcji i czytania jest odpowiednio oświetlone,
- dbam o prawidłową postawę ciała przy czytaniu, pisaniu i rysowaniu,
- przechodzę przez jezdnie tylko w wyznaczonych miejscach,
- w wolnym czasie wybieram zabawę na świeżym powietrzu zamiast oglądania TV i gier komputerowych,
- chodzę spać o właściwej porze,
- nie zbliżam się do nieznanych zwierzą i unikam obcych ludzi,
- unikam dymu tytoniowego.

                                                                                                                                        Opracowała : Justyna Stolarz

 

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Programu edukacyjnego „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY”

 

We wrześniu 2014 roku uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej pod opieką p. Anny Daniłowicz i p. Bożeny Dubiel przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY”.

 

Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród rodziców i uczniów klas pierwszych. W ramach realizacji programu podejmowane będą działania w następujących obszarach: 


• Prawidłowe żywienie.
• Higiena przygotowywania posiłków.
• Zapobieganie nadwadze i otyłości.
• Propagowanie aktywności fizycznej.
• Higiena jamy ustnej.
• Ochrona wzroku.
• Prawidłowa postawa ciała.
• Prawidłowy rozwój mowy u dziecka.
• Przeciwdziałanie narażeniu na dym tytoniowy.
• Zapobieganie chorobom zakaźnym.
• Bezpieczeństwo dziecka.
• Z drowie psychiczne.

 

Do tej pory podjęto działania w następujących obszarach:

 

I. Bezpieczeństwo dziecka – Odbyły się pogadanki pt. „Jesteśmy użytkownikami drogi” oraz „Bezpiecznie wypoczywamy w czasie ferii zimowych”. Zostały przeprowadzone również zajęcia edukacyjne nt. „Droga do szkoły”, „Ruch uliczny”, „Jak zachowujemy się w szkole i na placu zabaw”. Dopełnieniem było spotkanie z policjantem. Uczniowie w sposób praktyczny zdobywali wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. uczyli się jak wykonywać sztuczne oddychanie używając fantoma. Zostali również nauczeni prawidłowego sposobu ułożenia poszkodowanego.

 

II. Higiena jamy ustnej – Uczniowie regularnie uczestniczą we fluoryzacji zębów ucząc się prawidłowego szczotkowanie zębów pod okiem higienistki. Nauczyły się też piosenki pt. „Szła szczoteczka do kubeczka” oraz zapoznały się z zasadami prawidłowego mycia rąk i ogromnego znaczenia czystości dłoni w zapobieganiu chorobom.

 

III. Prawidłowe żywienie – W ramach zajęć „Zasady racjonalnego odżywiania” pierwszoklasiści własnoręcznie przygotowali zdrowe, kolorowe sałatki pełne witamin i ważnych dla zdrowia wartości odżywczych. Rozmawialiśmy o zasadach zdrowego żywienia i przestrzeganiu czystości przy przygotowywaniu posiłków. Zorganizowany został również „sałatkowy kiermasz”, gdzie uczniowie częstowali inne dzieci i na pewno nikt tego dnia w szkole nie pozostał głodny. Przeprowadzono również wykład dla rodziców nt. „Nawyki i błędy żywieniowe”. Zamieszczono też materiały profilaktyczne na temat żywienia dzieci w „Kąciku dla rodzica”.

 

IV. Zdrowie psychiczne dzieci – Zajęcia z pedagogiem szkolnym nt. „Złość, przemoc, agresja” były wstępem do realizacji tego obszaru. Uczniowie odgrywając scenki uczyli się opanowywać złe emocje i radzić sobie ze stresem. „Kochaj mądrze swoje dziecko”- to temat pedagogizacji rodziców przedstawiony w formie prezentacji i ulotek informacyjnych.


Pozostałe obszary będą realizowane do maja 2015 roku zgodnie z opracowanym harmonogramem działań.

Więcej: http://wsseopole.pis.gov.pl/?dep=129


Opracowała: Bożena Dubiel