* Czytanie jest super


Czytanie jest super

 

Program działań promujących czytelnictwo w naszej szkole w roku szk. 2019/2020


Koordynatorzy :
bibliotekarka, nauczyciele poloniści, wychowawcy, Samorząd Uczniowski.


Przewidywane efekty:
• podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów,
• wzrost zainteresowania biblioteką i książką,
• poprawa jakości czytania,
• wzbogacanie słownictwa uczniów,
• zwiększenie liczby czytelników.


Szczegóły programu :


 Każda klasa ma obowiązek wziąć udział w Programie promującym czytelnictwo.
 Wszystkie działania uczniów /klas oraz konkursy i Zeszyty będą punktowane 0- 6 pkt.
 Podsumowanie odbędzie się 2 razy w roku - w styczniu i w czerwcu, wtedy wyłonieni zwycięzcy otrzymają nagrody, a klasy dyplom.

 

1. Samorząd klasowy z wychowawcą wybiera 2 uczniów, tzw. Łączników z biblioteką.
Osoby te odpowiedzialne będą za koordynowanie całorocznego programu wśród uczniów swojej klasy i kontakt w tej sprawie z bibliotekarką.

 

2. Każda klasa przygotowuje Wystawę ulubionych książek w swoim Kąciku Czytelniczym w klasie.  Każdy uczeń przynosi do kącika swoją ulubioną książkę. (Te pozycje mogą posłużyć do czytania na lekcjach).

 

3. Uczniowie zakładają
-Zeszyty czytelnicze/I-III,
- Blogi czytelnicze w formie zeszytu, skoroszytu, pisane ręcznie lub komputerowo IV-VI
-lub Blogi internetowe, np. Lubimyczytać.pl w których będą rejestrowane przeczytane książki wraz z ich omówieniem lub ilustracją/młodsze klasy/.
Kontrolą zeszytów (raz w miesiącu zajmą się wychowawcy, a 2 razy w roku bibliotekarka).

 

4. W ramach realizacji Programu nauczyciele poloniści i wychowawcy będą czytać fragment książki na lekcji. Liczy się częsty kontakt z książką i budzenie zaciekawienia losami ulubionego bohatera.
W klasach I-III odbywać się będą cotygodniowe Spotkania z książką. Uczniowie z Samorządu raz w miesiącu odwiedzą poszczególne klasy, by młodszym kolegom i koleżankom przeczytać książeczkę.   (SU ustali kalendarium spotkań).

 

5. Biblioteka będzie przygotowywać konkursy czytelnicze, a nauczyciele poloniści i wychowawcy powinni zachęcać uczniów do wzięcia udziału w w/w konkursach.

 

6. Biblioteka wywiesi Kanon literatury młodzieżowej, przygotuje również tablicę Oceń książkę,  na której raz w semestrze każda klasa zareklamuje jakąś książkę w formie pisemnej i rysunkowej.

 

7. We współpracy z nauczycielem plastyki uczniowie będą rysować prace plastyczne biorące udział w konkursach.

 

8. Na lekcjach informatyki uczniowie przygotują prezentację multimedialną książki lub biblioteki,  którą uczeń chciałby polecić kolegom.

 

9. Uczniowie klas starszych będą reklamować książki w formie plakatów oraz metodą book- talking.

 

10. Cały rok będzie trwał konkurs na Czytelnika miesiąca/roku oraz na Najlepiej czytającą klasę  na każdym etapie edukacyjnym (prezentowanie statystyk miesięcznych wypożyczeń poszczególnych klas będzie na gazetce bibliotecznej, stronie internetowej szkoły).