* Czyste powietrze wokół nas


W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację I edycji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Program uzyskał rekomendację pani Katarzyny Hall – Minister Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak.

W roku szklnym 2014/2015 nasza szkoła również przystąpiła do tego projektu.

Informacja o działaniach podjętych w Zespole Szkół w Kocudzy
w ramach kontynuacji programu pt. ,, Czyste powietrze wokół nas ‘’
w roku szkolnym 2014/ 2015

W roku 2014/ 2015 w oddziale przedszkolnym (grupa 6 latków) realizowany był ogólnopolski program antynikotynowy pt. ,,Czyste powietrze wokół nas ‘’. Tak jak w ubiegłych latach przed rozpoczęciem programu zostało zorganizowane spotkanie z rodzicami dzieci w celu uzyskania akceptacji do realizacji programu. Na spotkaniu przypomniano rodzicom cele i tematykę programu oraz poproszono o współpracę.
W ramach bloków tematycznych programu podjęto następujące działania:
• Wycieczka po okolicy w celu obserwacji różnych rodzajów dymów.
• Wykonanie w grupach rysunków przedstawiających różne źródła dymów i zorganizowanie wystawy prac.
• Rozmowa na temat rodzajów dymów na podstawie planszy i rysunków wykonanych przez dzieci.
• Zapoznanie z piosenką o Dinku.
• Wykonanie emblematów kwiatów do zabaw ruchowych i do ćwiczeń oddechowych.
• Zabawy pantomimiczne.
• Wykonanie portretów Dinka techniką collage i umieszczenie ich na szybach okiennych.
• Wykonanie znaczków z napisem NIE PAL PRZY MNIE.
• Wykonanie tabliczek z zakazem palenia.
• Zredagowanie gazetki tematycznej na korytarzu w celu szerszej informacji – dla wszystkich rodziców i całej społeczności szkolnej.
• Przygotowanie i rozdanie dyplomów ,, małym’’ uczestnikom programu oraz podziękowanie rodzicom za współpracę i zrozumienie.