Aktualności


30.09.2015

Aktualności

Przyrzekamy, że tu będziemy się uczyć szanować słowo i brać za nie odpowiedzialność. Bo słowo to potęga i ono rozpala ducha, oświeca umysły. Niech nam je przekazują nasi nauczyciele i niosą w darze jak kaganek oświaty. Galeria zdjęć:  *Ślubowanie *Otrzęsiny
30 września 2015r. dla uczniów klasy I był dniem uroczystym, gdyż uczestniczyli oni w ślubowaniu gimnazjalistów, które wyraża dojrzałość 
i odpowiedzialność uczniowską.
Pierwszoklasiści ślubowali, że będą starali się być dobrymi 
i uczciwymi, że będą strzegli honoru i dobrego imienia szkoły, a przede wszystkim, że będą uczyli się tego, co piękne dla dobra swojego i Ojczyzny. Uczniowie z okazji tak wyjątkowego dla nich dnia przygotowali akademię, a po południu uczestniczyli w Otrzęsinach przygotowanych przez koleżanki z klasy II. W wiejskiej scenerii pierwszoklasiści musieli sprostać zabawnym zadaniom przypominającym te, z którymi spotykają się tak naprawdę na co dzień, tylko w innym – poważnym charakterze.

29.09.2015

Jesienna wyprawa rowerowa klasy IV

Jesień jest piękną porą roku. Jeszcze nie jest zimno i można chodzić na dalekie spacery. Po co jednak chodzić, skoro można jechać na rowerze. To doskonały pomysł, aby na jesienne spacery zabierać rower.  Wsiąść i jechać po pięknych, jesiennych ścieżkach, drogach i dróżkach. Korzystać z ostatnich promieni słońca i chłonąć atmosferę. Na taką wyprawę rowerową 29 września wyruszyła kl. IV wraz z opiekunami: panią Wiesławą Małek (wychowawczynią) oraz Grażyną Papierz. Celem naszej wycieczki była posesja nieistniejącej już Szkoły Podstawiowej w Zdzisławicach, a co tam robiliśmy i jak bawiliśmy się zobaczcie sami. Galeria zdjęć>>

30.09.2015

Aktualności

Zapraszamy uczniów klas O-III szkoły podstawowej wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym na „Najpiękniejszy bukiet jesienny” wykonany z materiałów przyrodniczych, którymi jesienna natura nas obdarzyła!
Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom piękna przyrody naszej okolicy oraz rozwijanie ich wrażliwości estetycznej i przyrodniczej.
Regulamin:
1. Bukiety mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach (max. 3 osoby)- mile widziana pomoc rodziców.
2. W pracy można wykorzystać: suszone kwiaty, zioła, trawy, liście, szyszki, wrzosy, jarzębinę, kłosy zbóż, dzika róża, itp.
3. Bukiet może być stojący (np. w dzbanku, koszu, doniczce, itp.), wiszący np. w kształcie wianka.
4. Można użyć do dekoracji m.in. wstążek, kokardek, barwionych traw itp.
Komisja będzie oceniać przede wszystkim:
-inwencję twórczą,
-bogactwo florystyczne,
-estetykę wykonania.
Prace należy wykonać do 20 października 2015 r. i dostarczyć do sali nr 105 lub 115. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22.10.2015 r. Zwycięzcy otrzymają nagrody. Wszystkie prace można będzie podziwiać na wystawce na I piętrze naszej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
Zapraszamy!!!

26.09.2015

Światowy Dzień Przedszkolaka

W poniedziałek 21 września jak na przwdziwego przedszkolaka przystało odbyło się uroczyste świętowanie "Dnia Przedszkolaka". W tym dniu dzieciaki z oddziału przedszkolnego i z punktu przedszkolnego przybyły ubrane na galowo, łakoci naznosiły, aktywnie w zabawie uczestniczyły i co najważniejsze przeszczęsliwe były, gdy medal "dzielnego przedszkolaka" przypiety im został! Przedszkolaki - brawo! Rodzice - dziękujemy! Mini galeria>>

24.09.2015

Dzień Łasucha

W dn. 24 września 2015 r. w naszej szkole po raz kolejny Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Łasucha. Dzięki życzliwości rodziców otrzymaliśmy 20 ciast, które rozeszły się wśród uczniów i pracowników szkoły bardzo szybko. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczymy na bieżące potrzeby SU. W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy ofiarodawcom. 

23.09.2015

Klasa VI przywitała jesień

Dn. 23 września klasa VI wraz z wychowawczynią przywitała jesień rajdem rowerowym i ogniskiem. Było pieczenie kiełbasek, zabawy i konkursy. Dzieci wyruszyły do lasu na poszukiwanie grzybów. 

23.09.2015

Sprzątanie świata

Dnia 18.09.2015 r. uczniowie naszej szkoływraz z nauczycielami przyrody i biologii przyłączyli się do akcji "Sprzątanie świata". Uczniowie sprzątali teren wokół szkoły oraz drogę do kościoła. Była to praktyczna lekcja ekologii.

17.09.2015

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dn. 14 września 2015 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszonych zostało 16 kandydatów z kl. VI oraz I-III gimnazjum. Do głosowania uprawnieni byli uczniowie od kl. III SP. Wszyscy obecni w tym dniu uczniowie skorzystali z prawa głosu.  Wyniki przedstawiają się następująco:

17.09.2015

Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:   

1) Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie pobytu w szkole (lekcje
i przerwy) .  

2) W przypadku naruszenia powyższego zakazu nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu,
a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci
i kartę SIM. Każda taka sytuacja zostaje odnotowana w dzienniku lekcyjnym.  

3) Do odebrania telefonu ze szkoły upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia (osobiście lub po telefonicznej prośbie).  

4) Nagminne łamanie ustalonych zasad spowoduje udzielenie nagany oraz może skutkować obniżeniem oceny z zachowania do nieodpowiedniej.  

5) W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela i w jego obecności.  

6) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.

17.09.2015

Zmiany do Statutu Szkoły 2015

 
1. W Dziale I, w rozdziale I § 2 p. 2 - po zmianie otrzymuje brzmienie: Organem nadzorującym jest Lubelski Kurator Oświaty. 
2. W Dziale I, w rozdziale II § 3 p. 4 dodano pp. e) pomoc pedagoga szkolnego. http://zskocudza.pl/dokumenty-szkoly.html 

08.09.2015

Plan lekcji na rok szkolny 2015/2016.

31.08.2015

Rozkład jazdy: Władysławów-Zdzisławice-Kocudza

26.08.2015

Dla kogo bezpłatne podręczniki i ćwiczenia?

 
W roku szkolnym 2015/2016 podręczniki będą darmowe dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum - zapowiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji. Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych dostaną przygotowany przez MEN "Nasz elementarz". Ten sam, z którego w ubiegłym roku uczyli się pierwszoklasiści. Uczniowie klas drugich szkół podstawowych także otrzymają darmowy podręcznik MEN-owski "Nasza szkoła". Tak samo jak w przypadku klas pierwszych, bezpłatny będzie podręcznik do języka obcego, a rodzice zapłacą jedynie za książki do przedmiotów nieobowiązkowych.

10.07.2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dlaczego ważne jest przestrzeganie regulaminu szkoły?

 
Regulamin szkolny
jest to zbiór postanowień oraz zasad funkcjonowania i użytkowania danej placówki. Jego przestrzeganie ma na celu zapewnić bezpieczeństwo, porządek, dyscyplinę i przyjemną atmosferę zarówno uczniom, nauczycielom, jak i wszystkim pracownikom szkoły.   
Zasady zachowania na stołówce szkolnej 
Regulamin zachowania się na szkolnym korytarzu

26.08.2015

              ROK SZKOLNY 2015/2016 
 
W dniu 1.09.2015 roku odbędzie się uroczyste rozpoczęcie 
Roku Szkolnego 2015/ 2016.